Lang ventetid på førerprøver

Førerkortsentralen

Lang ventetid på førerprøver

Kjære elev!

Det er dessverre lang ventetid på førerprøver nå og dette skyldes først og fremst pandemien.

Alle trafikkskoler gjør så godt de kan med å bestille, men det er altfor få prøver tilgjengelig.

Forklaringen på hvordan bestilling av førerprøver foregår og har foregått siden mai i fjor er som følger. Det legges ut ledige prøver til fast klokkeslett 1 gang i uken og da legges det kun ut for 1 uke. Det er mange færre prøver som legges ut enn før pandemien, da Bergen Trafikkstasjon har et redusert antall sensorer som er på jobb – igjen pga pandemien. Vi er oppfordret til kun å bestille på Bergen Trafikkstasjon og slik det er i dag vil alle som har bestillt prøve der de ikke hører til bli avvist.

Det er også anmodet om å kun bestille til elever som er ferdig med all obligatorisk opplæring.

Alle trafikkskolene i Bergen får tilgang til de få prøvene samtidig og hele bestillingsprosedyren er over på få minutter. Da er de få prøvene som var tilgjengelig borte.

De fleste trafikkskolene setter av tid til denne bestillingsrunden – både kontorpersonell og lærere sitter klar for å bestille. Likevel klarer de fleste bare å få tak i 0-2 prøver hver uke siden det er så mange som skal dele så få prøver.

Vi forstår frustrasjonen over at du ikke fikk prøve bestilt til deg denne uken heller. Vi forstår at ventetiden virker uendelig.

Vårt beste råd til deg er at du bruker all tid til å kjøre mer slik at du består prøven når du endelig får den. Vi gjør vårt beste hver uke for å bestille så mange prøver som mulig, men ber om at dere forstår at det ikke er vi som holder igjen, men mangel på ledige prøver som er årsaken.

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo