Aktuelt

Hva er trinn 4.1. 3 kartkjøring

Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø består av å planlegge en kjørerute. Her får du tid til å planlegge kjøringen og du skal anvende hensiktsmessige hjelpemidler for å kunne beskrive, forklare og begrunne ulike forhold du skal ta hensyn til.

Her er noen spørsmål som du kan reflektere rundt:

Hvordan forberedte du deg til i dag?

Hva tenker du om trafikkmiljøet på ruten?

Hvilke forventninger har du til turen?

Hvor lang tid vil du bruke?

Hvilke drivstoff forbruk ser du for deg?

Etter kjøringen blir det en teoretisk refleksjon og oppsummering der du skal utveksle erfaringer med medelever, vurdere egen kjørekompetanse, utvikle selvinnsikt og risikoforståelse.

Vi ønsker deg velkommen!

Telefon: 55 21 09 00
E-post: post@forerkortsentralen.no