Førerkort for tilhenger

Vi har lang erfaring med opplæring for bil med tilhenger.

Trinn 1

Inngår i opplæringen for personbil.

Trinn 2

Du vil lære å beherske kjøretøyene teknisk. Dette inkluderer tilkobling og frakobling av tilhenger, samt gjennomføring av nødvendig sikkerhetskontroll. Du vil også lære å vurdere plassbehovet for vogntoget når du kjører rett frem og i svinger. Kjøring i oppover- og nedoverbakker, samt rygging av vogntoget både rett bakover og i svinger, vil også være fokusområder. Du vil også bli kjent med førerens plikter og ansvar i forbindelse med rygging. Det er ingen fastsatt minimumstid for kjøretimer i dette trinnet.

Den obligatoriske delen av dette trinnet er en veiledningstime (trinn 2). I løpet av denne timen vil du sammen med trafikklæreren vurdere om du oppfyller kravene for trinnet og er klar for å gå videre til trinn 3.

Trinn 3

Fokus på selvstendig kjøring i ulike trafikk- og terrengforhold. Du vil lære å håndtere kjøring med bil og tilhenger i variert trafikk. Det er ingen fastsatt minimumstid for kjøretimer i dette trinnet.

Den obligatoriske delen av trinn 3 er en veiledningstime (trinn 3). I løpet av denne timen vil du sammen med trafikklæreren evaluere om kjøringen oppfyller målene for trinnet og om du er klar for å gå videre til trinn 4.

Trinn 4

Det siste trinnet ved trafikkskolen og omfatter sikkerhetskurs på veien for klasse BE og B96.

Sikkerhetskurs på veien varer i 3 timer, hvor en del av tiden er viet til forventninger, mål, ruteplanlegging og oppsummering. I tillegg må du fullføre et obligatorisk kurs om sikring og merking av last, som varer i 2 timer.

Trinn 1

Inngår i opplæringen for personbil.

Trinn 2

Du vil lære å beherske kjøretøyene teknisk. Dette inkluderer tilkobling og frakobling av tilhenger, samt gjennomføring av nødvendig sikkerhetskontroll. Du vil også lære å vurdere plassbehovet for vogntoget når du kjører rett frem og i svinger. Kjøring i oppover- og nedoverbakker, samt rygging av vogntoget både rett bakover og i svinger, vil også være fokusområder. Du vil også bli kjent med førerens plikter og ansvar i forbindelse med rygging. Det er ingen fastsatt minimumstid for kjøretimer i dette trinnet.

Den obligatoriske delen av dette trinnet er en veiledningstime (trinn 2). I løpet av denne timen vil du sammen med trafikklæreren vurdere om du oppfyller kravene for trinnet og er klar for å gå videre til trinn 3.

Trinn 3

Fokus på selvstendig kjøring i ulike trafikk- og terrengforhold. Du vil lære å håndtere kjøring med bil og tilhenger i variert trafikk. Det er ingen fastsatt minimumstid for kjøretimer i dette trinnet.

Den obligatoriske delen av trinn 3 er en veiledningstime (trinn 3). I løpet av denne timen vil du sammen med trafikklæreren evaluere om kjøringen oppfyller målene for trinnet og om du er klar for å gå videre til trinn 4.

Trinn 4

Det siste trinnet ved trafikkskolen og omfatter sikkerhetskurs på veien for klasse BE og B96.

Sikkerhetskurs på veien varer i 3 timer, hvor en del av tiden er viet til forventninger, mål, ruteplanlegging og oppsummering. I tillegg må du fullføre et obligatorisk kurs om sikring og merking av last, som varer i 2 timer.

Klasse B

Med førerkort klasse B er hovedregelen at du kan trekke en tilhenger med en maksimal tillatt totalvekt på 750 kg. Dette betyr at vekten av tilhengeren og lasten ikke skal overstige 750 kg totalt.

Du har også muligheten til å trekke en tyngre tilhenger hvis den kombinerte tillatte totalvekten for bilen og tilhengeren ikke overskrider 3 500 kg.

Førerkort klasse B96

Med en større bil, for eksempel en campingvogn eller en henger, kan vogntogets tillatte totalvekt enkelt overstige 3 500 kg.

Med førerkort klasse B 96 har du imidlertid rett til å kjøre en bil og tilhenger med en samlet tillatt vogntogvekt på opptil 4 250 kg. Dette gir deg muligheten til å kjøre med tyngre vogntog uten behov for et spesifikt førerkort for tunge kjøretøy.

Førerkort klasse BE

Førerkort klasse BE gir deg muligheten til å kjøre en personbil og trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt mellom 750 kg og 3 500 kg.

Det er viktig å merke seg at kravene til selve bilen for klasse BE er fortsatt de samme som for klasse B, det vil si at bilen skal ha en tillatt totalvekt på opptil 3500 kilo. Dette betyr at kombinasjonen av bilens vekt og tilhengerens tillatte totalvekt ikke skal overstige 3 500 kg når du kjører med klasse BE-førerkort.

Fra 19.01.13 er det ikke tillatt at tilhengerens totalvekt overskrider 3 500 kg.

Du kan bruke tilhengerkalkulatoren på Statens vegvesens nettside for å få mer informasjon og beregne riktig vekt for din tilhenger.

Kjøretimer (fra)

Kjøretime (45 min)

950,-

Veiledningstime

950,-

Sikkerhetskurs på vei

3200,-

Annet (fra)

Lastesikringskurs

1 700,-

Leie av bil/henger til førerprøven:

2700,-

Våre samarbeidsskoler tilbyr også pakker med rabaterte priser

Finner du ikke det du leter etter i bookingkalenderen?

På Førerkortsentralen kan du ta førerkortet for tilhenger, MC og moped gjennom en av våre samarbeidsskoler. Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss eller finne mer informasjon om disse kursene hos våre samarbeidsskoler.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Les mer